Werkwijze

’t Huis van Lonkhuijzen is een laagdrempelige praktijk werkzaam voor particulieren en organisaties. Na het eerste gesprek, in de intake, wordt er door de therapeute een begeleidingsplan gemaakt en besproken. Daarmee komen we snel tot de kern en kan er gericht gewerkt worden aan beoogde resultaten. Tijdens de sessies worden er nieuwe ervaringen opgedaan, die met behulp van opdrachten zelf door de cliënt verder uitgediept worden. De begeleiding is meestal van korte duur (maximaal 8 behandelsessies). Mijn manier van werken is eclectisch, wat betekent dat ik verschillende vormen van therapie samenvoeg om het zo precies af te kunnen stemmen op jouw hulpvraag en behoefte. De basis voor mijn begeleiding wordt gevormd door een aantal  psychologische stromingen:

– De systemische benadering
– Sociaal emotioneel lichaamswerk
– Cognitieve gedragstherapie
– Emotional Focused Therapie (EFT).
– Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

Dit zorgt ervoor dat we doelgericht kunnen werken aan de zaken die voor jou het meest belangrijk zijn, zonder dat we daarbij vast hoeven te houden aan één bepaalde werkwijze. Dat is belangrijk, omdat geen twee personen immers hetzelfde zijn en datzelfde geldt voor de achtergrond van de klachten.

Begeleidingsvoorwaarden

’t Huis van Lonkhuijzen zal ten aanzien van de  begeleiding van cliënt alles doen en laten ten aanzien van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. Cliënt zal steeds op de afgesproken tijden verschijnen. Indien cliënt verhinderd is  en zich niet 24 uur voor het tijdstip van de afspraak heeft afgemeld, is ‘t Huis gerechtigd één begeleidingsuur in rekening te brengen. Ten behoeve van de begeleiding is de cliënt aan ‘t Huis en honorarium van €90,-per uur verschuldigd. Ten behoeve van relatietherapie zijn de clienten €130,– per anderhalf uur verschuldigd. De door ’t Huis  toegestuurde factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet betalen binnen 14 dagen is ’t Huis gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €10,00,-  in rekening gebracht wordt. Is binnen 14 dagen, na het sturen van de herinnering, de rekening nog niet voldaan dan is ‘Huis gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt. Jacquelien van Lonkhuijzen is lid van de beroepsvereniging NVPA (nr: 100760) en RBCZ(204292R)  Dit maakt het mogelijk dat de ziektekostenverzekering vanuit het aanvullende pakket, alternatieve zorg, de begeleiding deels vergoedt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het contact met de ziektekostenverzekering en eventueel declareren van de factuur.