Relatie therapie

Het is van grote invloed op je hele bestaan wanneer het in je relatie niet goed gaat. Iedereen reageert op relatiestress op zijn eigen wijze, maar over het algemeen kan je zeggen dat je minder energie hebt en je je snel moe en eenzaam voelt. De meeste partners voelen in het begin van hun relatie wederzijdse aantrekking, begrip en intimiteit. Als je terugdenkt aan het begin van de relatie is het soms lastig te bevatten hoe de relatie zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Alle paren maken veel mee aan goede en nare gebeurtenissen en aan emoties. Sommige stellen komen de moeilijke momenten te boven en kunnen hun liefdevolle relatie in stand houden. Andere paren komen vast te zitten in ruzies, die afbreuk doen aan het basisgevoel van intimiteit, veiligheid en respect. Wanneer er sprake is van een terugkerend negatief patroon is het van belang om met een therapeut te onderzoeken welke dynamieken je in het patroon houden en hoe deze te veranderen.

Naast je eigen welbevinden in een relatie is het van hele grote waarde dat, wanneer er kinderen bij betrokken zijn,  je bereid bent om veranderingen aan te gaan om daarmee je relatie weer liefdevol te krijgen. Een kind kan geen groter cadeau van zijn ouders krijgen dan dat zij liefdevol met elkaar omgaan en met respect elkaar benaderen. Een relatie veranderen kun je niet alleen. Jullie zijn in patronen beland waarin het lastig voor jullie is om daar boven uit te stijgen. Het gesprek dat jullie, in woorden en daden voeren, is vaak herhaald en heeft niets opgeleverd.  Hoogste tijd voor reflectie en verandering!

Een relatietherapeut helpt jullie die patronen te herkennen en te doorbreken, open te staan voor elkaars gevoelens, emoties en wensen. Er wordt gewerkt met de Emotionally Focus Couple Therapy (EFT) Deze therapie heeft als resultaat dat er een hechtere en veilige relatie ontstaat. Hierbij is het van belang dat beide partners bereid zijn hun aandeel onder ogen te zien en te werken naar een nieuwe dynamiek.